MING HUA Logistics Trading Co Ltd 名華物流貿易有限公司

MING HUA Logistics Trading Co Ltd 名華物流貿易有限公司
電話: 37532871
類型:
  • 本地物流
  • 國際物流(海運, 空運)
  • 國際集運
地址: Rm A1 25/F Kin Ga Industrial Building 9 San on Street Tuen Mun, Hong Kong
評分:
  •   0
  •   0
  •   0

  • 總評分: N/A
  • 瀏灠次數: 6345

簡介:

紅酒 海運/空運進口及清關到香港及國內

一般海運出口及進口, 清關